חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of GLINA, Abram Joizco (Iciek)

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12988
Print
Share
Abram Joizco (Iciek)
GLINA
was born
on
16 לפברואר 1844
,
Son of
and
,
died
on
3 למרץ 1924
,
Father of
,
,
,
,
,
,
Images:
First name:
Abram Joizco (Iciek)
Surname:
GLINA
Gender:
זכר
Date of birth:
16 לפברואר 1844
Place of birth:
CZYZEWO POLAND
Date of death:
3 למרץ 1924
Place of death:
Czyzewo Poland
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
3 MAR 1924
Date:
3 למרץ 1924
Event place:
Czyzewo Poland
Event Type:
לידה
Description:
16 FEB 1844
Date:
16 לפברואר 1844
Event place:
CZYZEWO POLAND
1 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of GLINA, Abram Joizco (Iciek)
16 לפברואר 1844
died
on
3 למרץ 1924
Father of
16 לפברואר 1844
CZYZEWO POLAND
Czyzewo Poland
3 MAR 1924
Czyzewo Poland
16 FEB 1844
CZYZEWO POLAND