חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12988 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Galina, Rosa

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12988
Print
Share
Rosa
Galina
was born
on
10 לפברואר 1913
,
Daughter of
Shmuel
Galina
and
Elka
Gueldborg
,
died
on
12 לינואר 2009
,
Mother of
Raquel
Lerman
,
,
Images:
First name:
Rosa
Surname:
Galina
Gender:
נקבה
Date of birth:
10 לפברואר 1913
Place of birth:
Bialistock Poland
Date of death:
12 לינואר 2009
Place of death:
Israel
Events:
Event Type:
הגירה נכנסת
Description:
13 SEP 1990
Date:
13 לספטמבר 1990
Event place:
Israel
Event Type:
קבורה
Event place:
Israel
Event Type:
הגירה נכנסת
Description:
1935
Date:
1935
Event place:
Montevideo Uruguay
Age:
21-22
Event Type:
לידה
Description:
10 FEB 1913
Date:
10 לפברואר 1913
Event place:
Bialistock Poland
Event Type:
פטירה
Description:
12 JAN 2009
Date:
12 לינואר 2009
Event place:
Israel
Age:
95
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Galina, Rosa
10 לפברואר 1913
died
on
12 לינואר 2009
Father of
10 לפברואר 1913
Bialistock Poland
Israel
13 SEP 1990
Israel
Israel
1935
Montevideo Uruguay
10 FEB 1913
Bialistock Poland
12 JAN 2009
Israel
Galina, Shmuel
Gueldborg, Elka
Gueldborg, Moishe
Galina, Rosa
Lerman, Simche
Feige
Gueldborg, Pinnie
Galina, Abram Iciek
Frejdsohn, Marya
Lerman, Raquel
Galina, Hennie
This information is based on family tree no. 12988 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
Gueldborg, Elka
Galina, Shmuel
Lerman, Raquel
Galina, Rosa
Feige
Gueldborg, Pinnie
Galina, Abram Iciek
Frejdsohn, Marya
Lerman, Simche
Gueldborg, Moishe
Galina, Hennie