חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Гальперин, Абрам Маркович

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13219
Print
Share
Абрам Маркович
Гальперин
was born
on
1901
,
Son of
and
,
died
on
1973
,
Father of
,
,
,
Occupations:
Enginer
Images:
First name:
Абрам Маркович
Surname:
Гальперин
Gender:
זכר
Occupation:
Enginer
Date of birth:
1901
Place of birth:
Смолевичи, Минск, Белорусь
Date of death:
1973
Place of death:
Луганск, Украина
Notes:
Образование: Строительный техникум
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1901
Date:
1901
Event place:
Смолевичи, Минск, Белорусь
Event Type:
פטירה
Description:
1973
Date:
1973
Event place:
Луганск, Украина
Age:
71-72
Cause:
Сердечная недостаточность
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Гальперин, Абрам Маркович
1901
died
on
1973
Father of
Enginer
Enginer
1901
Смолевичи, Минск, Белорусь
Луганск, Украина
Образование: Строительный техникум
1901
Смолевичи, Минск, Белорусь
1973
Луганск, Украина