חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13219 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Levit, Leonid

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13219
Print
Share
Leonid
Levit
was born
,
Images:
First name:
Leonid
Surname:
Levit
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Levit, Leonid
Levit, Leonid
Солнцева (Солнице), Раиса
Levit, Leonid
Солнцева (Солнице), Раиса
This information is based on family tree no. 13219 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.