חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13219 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Meita

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13219
Print
Share
Meita
was born
Mother of
Aharon
,
Lea (Liza) Gurevitch
,
Yakov
,
,
Occupations:
Had a whole kindergarder of children (we know only few). was wonderful wife and house keaper. Lived till 81 years old. Didn't have eye glasses and had all her teeth
Images:
First name:
Meita
Gender:
נקבה
Occupation:
Had a whole kindergarder of children (we know only few). was wonderful wife and house keaper. Lived till 81 years old. Didn't have eye glasses and had all her teeth
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Meita
Mother of
Had a whole kindergarder of children (we know only few). was wonderful wife and house keaper. Lived till 81 years old. Didn't have eye glasses and had all her teeth
Had a whole kindergarder of children (we know only few). was wonderful wife and house keaper. Lived till 81 years old. Didn't have eye glasses and had all her teeth
Meita
NAIGOVZIN, Meir Naigovzin
NAIGOVZIN, Aharon
Naigovzin, Lea (Liza) Gurevitch
Najgovzen Naigovzin Naigovzen, Yakov
This information is based on family tree no. 13219 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Najgovzen Naigovzin Naigovzen, Yakov
Naigovzin, Lea (Liza) Gurevitch
NAIGOVZIN, Aharon
Meita
NAIGOVZIN, Meir Naigovzin