חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Katz, Kate

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13507
Print
Share
Kate
Katz
was born
on
15 למרץ 1886
,
Daughter of
and
,
died
on
ינואר 1972
,
Mother of
,
,
,
,
,
Images:
First name:
Kate
Surname:
Katz
Gender:
נקבה
Date of birth:
15 למרץ 1886
Place of birth:
Russia
Date of death:
ינואר 1972
Place of death:
New Orleans, Orleans, Louisiana, United States
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
JAN 1972
Date:
ינואר 1972
Event place:
New Orleans, Orleans, Louisiana, United States
Age:
85
Event Type:
לידה
Description:
15 MAR 1886
Date:
15 למרץ 1886
Event place:
Russia
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Katz, Kate
15 למרץ 1886
died
on
ינואר 1972
Mother of
15 למרץ 1886
Russia
New Orleans, Orleans, Louisiana, United States
JAN 1972
New Orleans, Orleans, Louisiana, United States
15 MAR 1886
Russia
Kopelovitch, Frouma (Fannie)
Katz, Zelig Joseph
Katz, Miriam
Katz, Max
Katz, Gittle
Katz, Rebecca
Katz, Morris
Katz, Sam
Katz, Kate
Glazer, Ben
unknown
Katz, Meir Ha Cohen
Glazer, Abe
Glazer, Meyer
Glazer, Pearl
Glazer, Harry