חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13507 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Zarobchik, Rachel

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13507
Print
Share
Rachel
Zarobchik
was born
Daughter of
Roza Shoshana
Kloda
and
David Hai
Zarobczyk
,
died
on
2009
,
Mother of
Pnina
Shpunder
,
Shoshana
Shpunder
,
,
Images:
First name:
Rachel
Surname:
Zarobchik
Gender:
נקבה
Date of death:
2009
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
2009
Date:
2009
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Zarobchik, Rachel
died
on
2009
Mother of
2009
Kloda, Roza Shoshana
Zarobczyk, David Hai
Zarobchik, Fayvel
Zarobchik, Rachel
Shpunder, Noah
Shpunder, Pnina
Shpunder, Shoshana
Zarobchik, Rachel
Shpunder, Noah
Zarobchik, Fayvel
This information is based on family tree no. 13507 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Shpunder, Shoshana
Shpunder, Pnina
Zarobczyk, David Hai
Kloda, Roza Shoshana