חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 7913 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Olshvang Ziv, Lessa

People in this tree:
Show
Tree ID number:
7913
Print
Share
Lessa
Olshvang Ziv
was born
on
1804
,
Mother of
Feiga
Ziv
,
Yosef Yoysl (Rabbi)
Horowitz
,
Peena Lessa
ZIV
,
Sprintsa
Ziv
,
Orel
Ziv
,
Noson Eliezer
Ziv
,
,
Images:
First name:
Lessa
Surname:
Olshvang Ziv
Gender:
נקבה
Date of birth:
1804
Events:
Event Type:
לידה
Description:
ABT 1804
Date:
1804
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Olshvang Ziv, Lessa
1804
Mother of
1804
ABT 1804
Olshvang Ziv, Lessa
Ziv, Shlomo Zalman Leib
Ziv, Feiga
Horowitz, Yosef Yoysl (Rabbi)
ZIV, Peena Lessa
Ziv, Sprintsa
Ziv, Orel
Ziv, Noson Eliezer
This information is based on family tree no. 7913 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Ziv, Noson Eliezer
Ziv, Orel
Ziv, Sprintsa
ZIV, Peena Lessa
Horowitz, Yosef Yoysl (Rabbi)
Ziv, Feiga
Olshvang Ziv, Lessa
Ziv, Shlomo Zalman Leib