חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10136 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Schreiber סופר, אברהם שמואל בנימין

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10136
Print
Share
אברהם שמואל בנימין
Schreiber סופר
was born
on
11 לפברואר 1811
,
Son of
Moses Baal Chatam Sofer ר' משה החת"ם סופר (הרה"ג ה"חתם סופר שרייבר-סופר,Moses Schreiber,the Chasam Sofer,חת"ם סופר,Chasam Sofer,Chasam Soifer,חתם סופר,The Chatam Sofer,Chatam Sofer)
Schreiber סופר
and
שרל
איגר
,
died
on
18 לינואר 1872
,
Father of
שרה
Schreiber סופר
,
,
Images:
First name:
אברהם שמואל בנימין
Surname:
Schreiber סופר
Gender:
זכר
Date of birth:
11 לפברואר 1811
Date of death:
18 לינואר 1872
Events:
Event Type:
לידה
Description:
11 FEB 1811
Date:
11 לפברואר 1811
Event Type:
פטירה
Description:
18 JAN 1872
Date:
18 לינואר 1872
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Schreiber סופר, אברהם שמואל בנימין
11 לפברואר 1811
died
on
18 לינואר 1872
Father of
11 לפברואר 1811
11 FEB 1811
18 JAN 1872
Schreiber סופר, Moses Baal Chatam Sofer ר' משה החת"ם סופר (הרה"ג ה"חתם סופר שרייבר-סופר,Moses Schreiber,the Chasam Sofer,חת"ם סופר,Chasam Sofer,Chasam Soifer,חתם סופר,The Chatam Sofer,Chatam Sofer)
איגר, שרל
Schreiber סופר, אברהם שמואל בנימין
Schreiber סופר
בריידל
אייגר, עקיבא
Sofer סופר (Schreiber שרייבר), Shmuel שמואל
Reizel רייזל
Schreiber סופר, שרה
This information is based on family tree no. 10136 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
איגר, שרל
Schreiber סופר, Moses Baal Chatam Sofer ר' משה החת"ם סופר (הרה"ג ה"חתם סופר שרייבר-סופר,Moses Schreiber,the Chasam Sofer,חת"ם סופר,Chasam Sofer,Chasam Soifer,חתם סופר,The Chatam Sofer,Chatam Sofer)
Schreiber סופר, שרה
Schreiber סופר, אברהם שמואל בנימין
בריידל
אייגר, עקיבא
Sofer סופר (Schreiber שרייבר), Shmuel שמואל
Reizel רייזל
Schreiber סופר