חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10136 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Strasser, Henya

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10136
Print
Share
Henya
Strasser
was born
Daughter of
יעקב יהודה (ליב) לייב
שטרסר
and
שרה
Schreiber סופר
,
Images:
First name:
Henya
Surname:
Strasser
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Strasser, Henya
שטרסר, יעקב יהודה (ליב) לייב
Schreiber סופר, שרה
שטראססער, שלמה צבי צבי
Child, Hinda
שטרסר, רייזל
Strasser, Yitschok Yochonon Yochonon (Groisvedan)
Strasser, Rachel
Strasser, Mindel
שטרסר, יונתן
שטראסער, עקיבא
Strasser, Esther (Paksh)
Strasser, Rosa Rosia
Strasser, Henya
Schreiber סופר
Schreiber סופר, אברהם שמואל בנימין
Herzog, שרה הענה
שטראססער, משה דוד
Strasser, Gittel
This information is based on family tree no. 10136 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Schreiber סופר, שרה
שטרסר, יעקב יהודה (ליב) לייב
Strasser, Henya
Schreiber סופר
Schreiber סופר, אברהם שמואל בנימין
Herzog, שרה הענה
שטראססער, משה דוד
שטראססער, שלמה צבי צבי
Child, Hinda
שטרסר, רייזל
Strasser, Yitschok Yochonon Yochonon (Groisvedan)
Strasser, Rachel
Strasser, Mindel
שטרסר, יונתן
שטראסער, עקיבא
Strasser, Esther (Paksh)
Strasser, Rosa Rosia
Strasser, Gittel