חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13473 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of דופלט, תחיה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13473
Print
Share
תחיה
דופלט
was born
Daughter of
זהבה
כהן
and
צבי
דופלט
,
Images:
First name:
תחיה
Surname:
דופלט
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of דופלט, תחיה
כהן, זהבה
דופלט, צבי
דופלט, משה (מוישי)
דופלט, טובה
דופלט, תחיה
פרידלנדר, טובה
קהאן, יחיאל
מרגלית
דופלט, משה
דופלט, שרית
דופלט, תחיה
פרידלנדר, טובה
קהאן, יחיאל
מרגלית
דופלט, משה
דופלט, משה (מוישי)
דופלט, טובה
דופלט, שרית
This information is based on family tree no. 13473 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
דופלט, צבי
כהן, זהבה