חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13473 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of מרגלית

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13473
Print
Share
מרגלית
was born
Daughter of
פרטי
and
פרטי
,
Mother of
צבי
,
,
Images:
First name:
מרגלית
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of מרגלית
Father of
פרטי
פרטי
מרגלית
דופלט, משה
דופלט, צבי
מרגלית
דופלט, משה
This information is based on family tree no. 13473 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
פרטי
פרטי
דופלט, צבי