חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12124 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of הורוביץ, אריה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12124
Print
Share
אריה
הורוביץ
was born
Son of
מלכה מלי
אייכל
and
אברהם פנחס אדולף
הורוביץ
,
Father of
אילנה
הורוביץ
,
הורוביץ
,
,
Images:
First name:
אריה
Surname:
הורוביץ
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
לידה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of הורוביץ, אריה
Father of
אייכל, מלכה מלי
הורוביץ, אברהם פנחס אדולף
הורוביץ, אריה
צירל
אייכל, אשר ארנולד
לינדנמן, גיטל גוסטי טובה
הופרישטר, לאה ליסה
הורוביץ, יהודה אריה לייב
הורוביץ, אילנה
הורוביץ
הורוביץ, אריה
אייכל, אשר ארנולד
לינדנמן, גיטל גוסטי טובה
הופרישטר, לאה ליסה
הורוביץ, יהודה אריה לייב
צירל
This information is based on family tree no. 12124 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
הורוביץ
הורוביץ, אילנה
הורוביץ, אברהם פנחס אדולף
אייכל, מלכה מלי