חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of קורח, יחיא1

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12124
Print
Share
יחיא1
קורח
was born
on
1840
,
Son of
,
died
on
15 לאוגוסט 1881
,
Father of
,
,
,
Images:
First name:
יחיא1
Surname:
קורח
Gender:
זכר
Date of birth:
1840
Place of birth:
צנעא תימן
Date of death:
15 לאוגוסט 1881
Place of death:
צנעא תימן
Events:
Event Type:
קבורה
Event place:
צנעא תימן
Event Type:
לידה
Description:
1840
Date:
1840
Event place:
צנעא תימן
Event Type:
פטירה
Description:
15 AUG 1881
Date:
15 לאוגוסט 1881
Event place:
צנעא תימן
Age:
40-41
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of קורח, יחיא1
1840
died
on
15 לאוגוסט 1881
Father of
1840
צנעא תימן
צנעא תימן
צנעא תימן
1840
צנעא תימן
15 AUG 1881
צנעא תימן