חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12124 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of זוסמן, לוי הלוי

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12124
Print
Share
לוי הלוי
זוסמן
was born
on
24 ליולי 1911
,
Son of
שלמה אריה הלוי
זוסמן
and
צפורה פוריה פאולינה
בורשטיין
,
Father of
צירל
,
,
Images:
First name:
לוי הלוי
Surname:
זוסמן
Gender:
זכר
Date of birth:
24 ליולי 1911
Events:
Event Type:
פטירה
Event Type:
לידה
Description:
24 JUL 1911
Date:
24 ליולי 1911
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of זוסמן, לוי הלוי
24 ליולי 1911
Father of
24 ליולי 1911
24 JUL 1911
זוסמן, שלמה אריה הלוי
בורשטיין, צפורה פוריה פאולינה
זוסמן, לוי הלוי
קוזן, חי הנדל
בורשטיין, יחיאל יוסף
חנה
זוסמן, אברהם מאיר הלוי
צירל
This information is based on family tree no. 12124 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
בורשטיין, צפורה פוריה פאולינה
זוסמן, שלמה אריה הלוי
צירל
זוסמן, לוי הלוי
בורשטיין, יחיאל יוסף
חנה
זוסמן, אברהם מאיר הלוי
קוזן, חי הנדל