חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12124 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Kitzis, Etlia

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12124
Print
Share
Etlia
Kitzis
was born
on
1825
,
Daughter of
Bashe Sobel
Sobel
and
Wolf Ozer Sruli
Kitzis
,
died
on
1846
,
Images:
First name:
Etlia
Surname:
Kitzis
Gender:
נקבה
Date of birth:
1825
Date of death:
1846
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1846
Date:
1846
Event Type:
לידה
Description:
1825
Date:
1825
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Kitzis, Etlia
1825
died
on
1846
1825
1846
1825
Sobel, Bashe Sobel
Kitzis, Wolf Ozer Sruli
Kitzis, Srul
Kitzis, Rosia
Kitzis, Sheiva
Kitzis, Duvid (Daniel)
Kitzis, Chaim Nachman
Kitzis, Bunea
Kitzis, Etlia
Kitzis, Israel
unknown
Kitsis, Ephraim Volko
Kitzis, Etlia
Kitzis, Israel
unknown
Kitzis, Srul
Kitzis, Rosia
Kitzis, Sheiva
Kitzis, Duvid (Daniel)
Kitzis, Chaim Nachman
Kitzis, Bunea
Kitsis, Ephraim Volko
This information is based on family tree no. 12124 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Kitzis, Wolf Ozer Sruli
Sobel, Bashe Sobel