חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12124 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of קיציס, נוה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12124
Print
Share
נוה
קיציס
was born
Son of
אפרים (אפי)
קיציס
and
אילנה
הורוביץ
,
Images:
First name:
נוה
Surname:
קיציס
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
לידה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of קיציס, נוה
קיציס, אפרים (אפי)
הורוביץ, אילנה
קיציס, עדן
קיציס, אור
קיציס, שלם
קיציס, נוה
צירל
הורוביץ, אריה
מנדלאיל, שרה
קיציס, שבתאי
קיציס, שוהם
This information is based on family tree no. 12124 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
הורוביץ, אילנה
קיציס, אפרים (אפי)
קיציס, נוה
צירל
הורוביץ, אריה
מנדלאיל, שרה
קיציס, שבתאי
קיציס, עדן
קיציס, אור
קיציס, שלם
קיציס, שוהם