חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12153 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Colberg Rabotnicoff, Eva

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12153
Print
Share
Eva
Colberg Rabotnicoff
was born
on
16 לספטמבר 1919
,
Daughter of
Salomón
Colberg
and
María Teresa
Rabotnicoff Raifkin
,
died
on
31 למרץ 2012
,
Mother of
Mario
Feldman Colberg
,
Hugo
Feldman Colberg
,
,
Images:
First name:
Eva
Surname:
Colberg Rabotnicoff
Gender:
נקבה
Date of birth:
16 לספטמבר 1919
Place of birth:
Argentina
Date of death:
31 למרץ 2012
Place of death:
Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
Events:
Event Type:
קבורה
Event place:
Cementerio de La Tablada, Buenos Aires, Argentina
Event Type:
פטירה
Description:
31 MAR 2012
Date:
31 למרץ 2012
Event place:
Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
Event Type:
לידה
Description:
16 SEP 1919
Date:
16 לספטמבר 1919
Event place:
Argentina
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Colberg Rabotnicoff, Eva
16 לספטמבר 1919
died
on
31 למרץ 2012
Mother of
16 לספטמבר 1919
Argentina
Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
Cementerio de La Tablada, Buenos Aires, Argentina
31 MAR 2012
Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
16 SEP 1919
Argentina
Colberg, Salomón
Rabotnicoff Raifkin, María Teresa
Colberg Rabotnicoff, Eva
Feldman Spindler, Marcos
Feldman Colberg, Mario
Feldman Colberg, Hugo
Colberg Rabotnicoff, Eva
Feldman Spindler, Marcos
This information is based on family tree no. 12153 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Feldman Colberg, Hugo
Feldman Colberg, Mario
Rabotnicoff Raifkin, María Teresa
Colberg, Salomón