חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of עוזר, רוזה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8422
Print
Share
רוזה
עוזר
was born
Mother of
חיים
פנירי
,
אברהם
פנירי
,
דייזי
פנירי
,
יגאל (לטיף)
פנירי
,
עדנה (סועד)
פנירי
,
מרגרט
פנירי
,
צבי
פנירי
,
,
Images:
First name:
רוזה
Surname:
עוזר
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of עוזר, רוזה
Mother of
עוזר, רוזה
פנירי, מנשה
פנירי, חיים
פנירי, אברהם
פנירי, דייזי
פנירי, יגאל (לטיף)
פנירי, עדנה (סועד)
פנירי, מרגרט
פנירי, צבי
עוזר, רוזה
פנירי, מנשה
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
פנירי, צבי
פנירי, מרגרט
פנירי, עדנה (סועד)
פנירי, יגאל (לטיף)
פנירי, דייזי
פנירי, אברהם
פנירי, חיים