חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of פורת, ניר

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8422
Print
Share
ניר
פורת
was born
Son of
אברהם
פורת
and
דבורה
רובינשטיין
,
Father of
שחר
פורת
,
,
Images:
First name:
ניר
Surname:
פורת
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of פורת, ניר
Father of
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
פורת, אברהם
רובינשטיין, דבורה
פורת, אורית
פורת, ניר
ורד
וישנייבסקי, נחמה
רובינשטיין, בן-ציון
פרנטה, יעקב
קמחי, קלרה
פורת, שחר
פורת, שרית
פורת, ניר
וישנייבסקי, נחמה
רובינשטיין, בן-ציון
פרנטה, יעקב
קמחי, קלרה
ורד
פורת, אורית
פורת, שרית