חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of קליינשטין, דבורה-לאה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8422
Print
Share
דבורה-לאה
קליינשטין
was born
Daughter of
שלמה
קליינשטיין
,
died
on
31 לאוקטובר 1931
,
Mother of
מנחם
דבדבני
,
שושנה
וישנייבסקי
,
בנימין
דבדבני
,
הדסה
וישנייבסקי
,
נחמה
וישנייבסקי
,
,
Images:
First name:
דבורה-לאה
Surname:
קליינשטין
Gender:
נקבה
Place of birth:
ליטא
Date of death:
31 לאוקטובר 1931
Place of death:
ליטא
Events:
Event Type:
לידה
Event place:
ליטא
Event Type:
פטירה
Description:
31 OCT 1931
Date:
31 לאוקטובר 1931
Event place:
ליטא
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of קליינשטין, דבורה-לאה
died
on
31 לאוקטובר 1931
Mother of
ליטא
ליטא
ליטא
31 OCT 1931
ליטא
קליינשטיין, שלמה
קליינשטין, דבורה-לאה
דבדבני, ישראל
דבדבני, מנחם
וישנייבסקי, שושנה
דבדבני, בנימין
וישנייבסקי, הדסה
וישנייבסקי, נחמה
קליינשטין, דבורה-לאה
דבדבני, ישראל
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
וישנייבסקי, נחמה
וישנייבסקי, הדסה
דבדבני, בנימין
וישנייבסקי, שושנה
דבדבני, מנחם
קליינשטיין, שלמה