חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of דבדבני, נטע

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8422
Print
Share
נטע
דבדבני
was born
Daughter of
חיה
גולדין
and
בנימין
דבדבני
,
Images:
First name:
נטע
Surname:
דבדבני
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of דבדבני, נטע
גולדין, חיה
דבדבני, בנימין
דבדבני, נורית
דבדבני, נטע
בקצינסקי, רוזה
גולדין, נתן
דבדבני, ישראל
קליינשטין, דבורה-לאה
דבדבני, ישראל
דבדבני, נטע
בקצינסקי, רוזה
גולדין, נתן
דבדבני, ישראל
קליינשטין, דבורה-לאה
דבדבני, נורית
דבדבני, ישראל
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
דבדבני, בנימין
גולדין, חיה