חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of שמחוכה, סלים

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8422
Print
Share
סלים
שמחוכה
was born
Son of
נעימה
גבאי
and
שמעון
שמחוכה
,
Images:
First name:
סלים
Surname:
שמחוכה
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of שמחוכה, סלים
גבאי, נעימה
שמחוכה, שמעון
שמחוכה, רגינה
שמחוכה, רחמין
שמחוכה, תפחה
שמחוכה, גרג'יה
שמחוכה, סלים
גבאי
גבאי, אליהו
שמחוכה, מנסה
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
שמחוכה, שמעון
גבאי, נעימה
שמחוכה, סלים
גבאי
גבאי, אליהו
שמחוכה, רגינה
שמחוכה, רחמין
שמחוכה, תפחה
שמחוכה, גרג'יה
שמחוכה, מנסה