חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of הוני

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8422
Print
Share
הוני
was born
Mother of
אליעזר
,
תחיה
,
עמי
,
,
Images:
First name:
הוני
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
לידה
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of הוני
Mother of
הוני
ליטמן, אליעזר
ליטמן, תחיה
ליטמן, עמי
ליטמן, דב
הוני
ליטמן, דב
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
ליטמן, עמי
ליטמן, תחיה
ליטמן, אליעזר