חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ליכטמן, יקנתיאל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8422
Print
Share
יקנתיאל
ליכטמן
was born
Father of
ברכה
ליכטמן
,
ישראל
ליכטמן
,
בוריס
ליכטמן
,
אליעזר
ליכטמן
,
חנה
ליכטמן
,
מרכוס
ליכטמן
,
לובה
ליכטמן
,
,
Images:
First name:
יקנתיאל
Surname:
ליכטמן
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ליכטמן, יקנתיאל
Father of
ליכטמן, יקנתיאל
לאה
ליכטמן, ברכה
ליכטמן, ישראל
ליכטמן, בוריס
ליכטמן, אליעזר
ליכטמן, חנה
ליכטמן, מרכוס
ליכטמן, לובה
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
ליכטמן, לובה
ליכטמן, מרכוס
ליכטמן, חנה
ליכטמן, אליעזר
ליכטמן, בוריס
ליכטמן, ישראל
ליכטמן, ברכה
ליכטמן, יקנתיאל
לאה