חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of נחמן

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8422
Print
Share
נחמן
was born
Father of
רחל
,
מרקוס
,
,
Images:
First name:
נחמן
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of נחמן
Father of
נחמן
מלכה
וייס-שודריך, רחל
וייס-שודריך, מרקוס
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
וייס-שודריך, מרקוס
וייס-שודריך, רחל
נחמן
מלכה