חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of בר מאיר, בני - בנימין יוסף

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8422
Print
Share
בני - בנימין יוסף
בר מאיר
was born
Son of
ברכה
גולדברג
and
דוד
בר מאיר
,
Father of
דוד
בר מאיר
,
לירון
בר מאיר
,
,
Images:
First name:
בני - בנימין יוסף
Surname:
בר מאיר
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of בר מאיר, בני - בנימין יוסף
Father of
גולדברג, ברכה
בר מאיר, דוד
בר מאיר, בני - בנימין יוסף
ציקרט, נורית
בר מאיר, דוד
בר מאיר, לירון
בר מאיר, שמעון
בר מאיר, בני - בנימין יוסף
ציקרט, נורית
בר מאיר, שמעון
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
בר מאיר, לירון
בר מאיר, דוד
בר מאיר, דוד
גולדברג, ברכה