חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of גבאי, ציון

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8422
Print
Share
ציון
גבאי
was born
Son of
גבאי
and
אליהו
גבאי
,
Father of
ששון
גבאי
,
ארור
גבאי
,
רני
גבאי
,
שמחה
גבאי
,
יעקב
גבאי
,
אליהו
גבאי
,
רוזה
גבאי
,
,
Images:
First name:
ציון
Surname:
גבאי
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of גבאי, ציון
Father of
גבאי
גבאי, אליהו
גבאי, נעימה
גבאי, ציון
גבאי, רמזלי
גבאי, דויד
גבאי, ששון
גבאי, ארור
גבאי, רני
גבאי, שמחה
גבאי, יעקב
גבאי, אליהו
גבאי, רוזה
גבאי, לולו
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
גבאי, רוזה
גבאי, אליהו
גבאי, יעקב
גבאי, שמחה
גבאי, רני
גבאי, ארור
גבאי, ששון
גבאי, אליהו
גבאי
גבאי, ציון
גבאי, דויד
גבאי, רמזלי
גבאי, נעימה
גבאי, לולו