חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of unknown

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8422
Print
Share
was born
Father of
,
,
,
,
Images:
Gender:
לא ידוע
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of unknown
Father of
unknown
ציקרט
ציקרט
ציקרט
ציקרט, יוכבד
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
unknown
ציקרט
ציקרט
ציקרט
ציקרט, יוכבד