חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of גבאי, שלמה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8422
Print
Share
שלמה
גבאי
was born
on
30 לדצמבר 1933
,
Son of
and
,
died
on
2004
,
Images:
First name:
שלמה
Surname:
גבאי
Gender:
זכר
Date of birth:
30 לדצמבר 1933
Date of death:
2004
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
2004
Date:
2004
Event Type:
לידה
Description:
30 DEC 1933
Date:
30 לדצמבר 1933
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of גבאי, שלמה
30 לדצמבר 1933
died
on
2004
30 לדצמבר 1933
2004
30 DEC 1933
צצק, נזימה
גבאי, יוסף
גבאי, דוד
גבאי, יהודה
גבאי, דליה
גבאי, ישראל
גבאי, נעמי
פרנטה(גבאי, רחל
גבאי, רותי
גבאי, יחזקאל
גבאי, כרמלה
גבאי, שלמה
צצק, אברהם
רוזה
צלחה
גבאי, יעקב
גבאי, אליהו(גל