חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of פרושונובסקי, משה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8422
Print
Share
משה
פרושונובסקי
was born
Father of
רשה
פרושובינסקי
,
יעקב
פרושונובסקי
,
פייגלה
פרושובינסקי
,
נחה
פרושינסקי
,
זיסל
פרושובינסקי
,
,
Images:
First name:
משה
Surname:
פרושונובסקי
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of פרושונובסקי, משה
Father of
פרושונובסקי, משה
אסתר
פרושובינסקי, רשה
פרושונובסקי, יעקב
פרושובינסקי, פייגלה
פרושינסקי, נחה
פרושובינסקי, זיסל
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
פרושובינסקי, זיסל
פרושינסקי, נחה
פרושובינסקי, פייגלה
פרושונובסקי, יעקב
פרושובינסקי, רשה
פרושונובסקי, משה
אסתר