חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of דרוזינשטוק, פנינה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8422
Print
Share
פנינה
דרוזינשטוק
was born
Daughter of
and
,
Images:
First name:
פנינה
Surname:
דרוזינשטוק
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of דרוזינשטוק, פנינה
וישנייבסקי, שושנה
דרוזינשטוק, יצחק
דרוזינשטוק, פנינה
דבדבני, ישראל
קליינשטין, דבורה-לאה
דרוזינשטוק, הדסה