חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8241 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of גולדמן, יעקב

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8241
Print
Share
יעקב
גולדמן
was born
Father of
שמעון
גולדמן
,
איציק חיים Izak
גולדמן Goldmann
,
,
Images:
First name:
יעקב
Surname:
גולדמן
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of גולדמן, יעקב
Father of
גולדמן, יעקב
מארגענבעסער, גענדעל
גולדמן, שמעון
גולדמן Goldmann, איציק חיים Izak
This information is based on family tree no. 8241 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
גולדמן Goldmann, איציק חיים Izak
גולדמן, שמעון
גולדמן, יעקב
מארגענבעסער, גענדעל