חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8241 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of שראלי, משה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8241
Print
Share
משה
שראלי
was born
Son of
Ahron
Sareli
and
Shifra
Milner
,
Father of
זהבית
שראלי
,
,
Images:
First name:
משה
Surname:
שראלי
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of שראלי, משה
Father of
Sareli, Ahron
Milner, Shifra
Sareli, Shoshana
שראלי, משה
Milner, Chaikel
Wolensky, Chave
שראלי, זהבית
This information is based on family tree no. 8241 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Milner, Shifra
Sareli, Ahron
שראלי, זהבית
שראלי, משה
Milner, Chaikel
Wolensky, Chave
Sareli, Shoshana