חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13463 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of פרלוב

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13463
Print
Share
פרלוב
was born
Mother of
פרלוב
,
,
Images:
Surname:
פרלוב
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of פרלוב
Father of
פרלוב
פרלוב, רבי יוסף
פרלוב, אסתר הדסה
This information is based on family tree no. 13463 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
פרלוב, אסתר הדסה
פרלוב
פרלוב, רבי יוסף