חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13463 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of פרלוב, רבי יוסף

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13463
Print
Share
רבי יוסף
פרלוב
was born
on
1853
,
Son of
חנה
פרלוב
and
רבי אהרן
פערלוב
,
died
on
3 לדצמבר 1915
,
Father of
אסתר הדסה
פרלוב
,
,
Images:
First name:
רבי יוסף
Surname:
פרלוב
Gender:
זכר
Date of birth:
1853
Place of birth:
קוידינוב
Date of death:
3 לדצמבר 1915
Place of death:
מינסק,פולין
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1853
Date:
1853
Event place:
קוידינוב
Event Type:
פטירה
Description:
3 DEC 1915
Date:
3 לדצמבר 1915
Event place:
מינסק,פולין
Age:
61-62
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of פרלוב, רבי יוסף
1853
died
on
3 לדצמבר 1915
Father of
1853
קוידינוב
מינסק,פולין
1853
קוידינוב
3 DEC 1915
מינסק,פולין
פרלוב, חנה
פערלוב, רבי אהרן
פרלוב, רבי יוסף
פרלוב
פרלוב, אסתר הדסה
This information is based on family tree no. 13463 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
פערלוב, רבי אהרן
פרלוב, חנה
פרלוב, אסתר הדסה
פרלוב, רבי יוסף
פרלוב