חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13463 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of חלמיש, רחל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13463
Print
Share
רחל
חלמיש
was born
on
20 למאי 1963
,
Daughter of
צבי יעקב ישראל
חלמיש (רובינשטיין)
and
,
died
on
20 ליוני 2002
,
Mother of
אבישי
שבו
,
צביקה
שבו
,
נריה אברהם
שבו
,
,
Occupations:
על קידוש ה', עם שלשה מילדיה בישוב איתמר, בי' תמוז תשס"ב
Images:
First name:
רחל
Surname:
חלמיש
Gender:
נקבה
Occupation:
על קידוש ה', עם שלשה מילדיה בישוב איתמר, בי' תמוז תשס"ב
Date of birth:
20 למאי 1963
Place of birth:
ישראל
Date of death:
20 ליוני 2002
Place of death:
ישראל
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
20 JUN 2002
Date:
20 ליוני 2002
Event place:
ישראל
Age:
39
Event Type:
לידה
Description:
20 MAY 1963
Date:
20 למאי 1963
Event place:
ישראל
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of חלמיש, רחל
20 למאי 1963
died
on
20 ליוני 2002
Mother of
על קידוש ה', עם שלשה מילדיה בישוב איתמר, בי' תמוז תשס"ב
על קידוש ה', עם שלשה מילדיה בישוב איתמר, בי' תמוז תשס"ב
20 למאי 1963
ישראל
ישראל
20 JUN 2002
ישראל
20 MAY 1963
ישראל
חלמיש (רובינשטיין), צבי יעקב ישראל
חלמיש, רחל
unknown
רבינוביץ, חיה שפרה
רובינשטיין, גד
שבו, אבישי
שבו, צביקה
שבו, נריה אברהם
unknown
חלמיש, רחל
רבינוביץ, חיה שפרה
רובינשטיין, גד
unknown
This information is based on family tree no. 13463 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
שבו, נריה אברהם
שבו, צביקה
שבו, אבישי
unknown
חלמיש (רובינשטיין), צבי יעקב ישראל