חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13463 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of unknown

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13463
Print
Share
was born
Father of
,
,
,
,
Images:
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of unknown
Father of
unknown
שבו, אבישי
שבו, צביקה
שבו, נריה אברהם
חלמיש, רחל
unknown
שבו, אבישי
שבו, צביקה
שבו, נריה אברהם
חלמיש, רחל
This information is based on family tree no. 13463 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.