חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13469 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of שוורצברג, אורלי

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13469
Print
Share
אורלי
שוורצברג
was born
Daughter of
יעקוב
זולטוברוצקי
and
רותי
אפפאל
,
Images:
First name:
אורלי
Surname:
שוורצברג
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of שוורצברג, אורלי
זולטוברוצקי, יעקוב
אפפאל, רותי
זהר, צביקה
שוורצברג, אורלי
זהר, שמוליק
This information is based on family tree no. 13469 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
אפפאל, רותי
זולטוברוצקי, יעקוב
שוורצברג, אורלי
זהר, צביקה
זהר, שמוליק