חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13469 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of זהר, טל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13469
Print
Share
טל
זהר
was born
Son of
ענת
מטלון
and
צביקה
זהר
,
Images:
First name:
טל
Surname:
זהר
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of זהר, טל
מטלון, ענת
זהר, צביקה
זהר, גל
זהר, טל
ברוקס, רינה מטלון
מטלון, יצחק
זולטוברוצקי, יעקוב
אפפאל, רותי
זהר, רן
זהר, טל
ברוקס, רינה מטלון
מטלון, יצחק
זולטוברוצקי, יעקוב
אפפאל, רותי
זהר, גל
זהר, רן
This information is based on family tree no. 13469 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
זהר, צביקה
מטלון, ענת