חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13464 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of מלכס, מרדכי

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13464
Print
Share
מרדכי
מלכס
was born
on
1939
,
Son of
פרידה
אהרונוביץ
and
יעקב
מלכס - MALKES
,
died
on
2014
,
Father of
יעל
מלכס ברוך
,
רביב
מלכס
,
,
Images:
First name:
מרדכי
Surname:
מלכס
Gender:
זכר
Date of birth:
1939
Place of birth:
רומניה
Date of death:
2014
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1939
Date:
1939
Event place:
רומניה
Event Type:
פטירה
Description:
2014
Date:
2014
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of מלכס, מרדכי
1939
died
on
2014
Father of
1939
רומניה
1939
רומניה
2014
אהרונוביץ, פרידה
מלכס - MALKES, יעקב
מלכס, פנחס
מלכס, מרדכי
סטרה, חוה
חוה
מלכס - MALKES
unknown
מלכס ברוך, יעל
מלכס, רביב
This information is based on family tree no. 13464 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
מלכס, רביב
מלכס ברוך, יעל
מלכס - MALKES, יעקב
אהרונוביץ, פרידה
מלכס, מרדכי
חוה
מלכס - MALKES
unknown
סטרה, חוה
מלכס, פנחס