חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13464 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of מלכס ברוך, יעל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13464
Print
Share
יעל
מלכס ברוך
was born
Daughter of
חוה
סטרה
and
מרדכי
מלכס
,
Mother of
תמיר
שלמה
,
סיון
שלמה
,
גיא
ברוך
,
,
Images:
First name:
יעל
Surname:
מלכס ברוך
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of מלכס ברוך, יעל
Mother of
סטרה, חוה
מלכס, מרדכי
מלכס, רביב
מלכס ברוך, יעל
ברוך, בני
שלמה, אבנר
סטרה, אלפרד
שמידט - SCHMIDT, מרים (מריה - MARIA)
אהרונוביץ, פרידה
מלכס - MALKES, יעקב
ברוך, גיא
שלמה, תמיר
שלמה, סיון
This information is based on family tree no. 13464 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
ברוך, גיא
שלמה, סיון
שלמה, תמיר
מלכס, מרדכי
סטרה, חוה
מלכס ברוך, יעל
סטרה, אלפרד
שמידט - SCHMIDT, מרים (מריה - MARIA)
אהרונוביץ, פרידה
מלכס - MALKES, יעקב
ברוך, בני
שלמה, אבנר
מלכס, רביב