חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12520 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of מיכלבסקי, איילת

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12520
Print
Share
איילת
מיכלבסקי
was born
Daughter of
ויקטור
מיכלבסקי
and
מרינה
,
Images:
First name:
איילת
Surname:
מיכלבסקי
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of מיכלבסקי, איילת
מיכלבסקי, ויקטור
מרינה
מיכלבסקי, בנימין
מיכלבסקי, איילת
Мостославский
Ехевич
מיכלבסקי, אלה
חיימוביץ', מרק
מיכלבסקי, עמנואל
This information is based on family tree no. 12520 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
מרינה
מיכלבסקי, ויקטור
מיכלבסקי, איילת
Мостославский
Ехевич
מיכלבסקי, אלה
חיימוביץ', מרק
מיכלבסקי, בנימין
מיכלבסקי, עמנואל