חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13446 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Sardal, Isaac

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13446
Print
Share
Isaac
Sardal
was born
Son of
Esther (?)
Surname?
and
Jacob (?)
Sardal
,
Father of
Rachel
Sardal
,
Garaz
Sardal
,
Simha
Sardal
,
Salha
Sardal
,
Sarah
Sardal
,
Reina
Sardal
,
Esther
Sardal
,
Mazal
Sardal
,
Jacob
Sardal
,
,
Images:
First name:
Isaac
Surname:
Sardal
Gender:
זכר
Notes:
Isaac's father, Jacob, may have been the first to bear the title and name of Sardal/Sardar, instead of Moadeb.
Events:
Event Type:
אירוע
Description:
9 children - 1 son and 8 daughters
Event sub type:
Kids
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Sardal, Isaac
Father of
Isaac's father, Jacob, may have been the first to bear the title and name of Sardal/Sardar, instead of Moadeb.
9 children - 1 son and 8 daughters
Surname?, Esther (?)
Sardal, Jacob (?)
Sardal, Eliyahu
Sardal, Ezra
Sardal, Isaac
Surname?, Luna
Sardal, Rachel
Sardal, Garaz
Sardal, Simha
Sardal, Salha
Sardal, Sarah
Sardal, Reina
Sardal, Esther
Sardal, Mazal
Sardal, Jacob
This information is based on family tree no. 13446 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Sardal, Jacob
Sardal, Mazal
Sardal, Esther
Sardal, Reina
Sardal, Sarah
Sardal, Salha
Sardal, Simha
Sardal, Garaz
Sardal, Rachel
Sardal, Jacob (?)
Surname?, Esther (?)
Sardal, Isaac
Surname?, Luna
Sardal, Eliyahu
Sardal, Ezra