חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Dix, Kenneth Steven

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13446
Print
Share
Kenneth Steven
Dix
was born
on
19 ליולי 1948
,
Son of
and
,
died
on
12 לספטמבר 1990
,
Images:
First name:
Kenneth Steven
Surname:
Dix
Gender:
זכר
Date of birth:
19 ליולי 1948
Place of birth:
Los Angeles, California, United States
Date of death:
12 לספטמבר 1990
Place of death:
San Francisco, California, United States
Events:
Event Type:
לידה
Description:
19 JUL 1948
Date:
19 ליולי 1948
Event place:
Los Angeles, California, United States
Event Type:
פטירה
Description:
12 SEP 1990
Date:
12 לספטמבר 1990
Event place:
San Francisco, California, United States
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Dix, Kenneth Steven
19 ליולי 1948
died
on
12 לספטמבר 1990
19 ליולי 1948
Los Angeles, California, United States
San Francisco, California, United States
19 JUL 1948
Los Angeles, California, United States
12 SEP 1990
San Francisco, California, United States