חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13446 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Hazan, Raphael

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13446
Print
Share
Raphael
Hazan
was born
on
20 למאי 1881
,
Son of
Abraham Albert
Hazan
and
Rachel
Franco
,
Images:
First name:
Raphael
Surname:
Hazan
Gender:
זכר
Date of birth:
20 למאי 1881
Place of birth:
Smyrna (Izmir), Turkey
Place of death:
Alexandria, Egypt
Notes:
No children
Events:
Event Type:
אירוע
Description:
No kids
Event sub type:
Kids
Event Type:
לידה
Description:
20 MAY 1881
Date:
20 למאי 1881
Event place:
Smyrna (Izmir), Turkey
Event Type:
פטירה
Description:
MAYBE 1932–1947
Event place:
Alexandria, Egypt
Cause:
probably between 1932 and 1947, age 50s or 60s
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Hazan, Raphael
20 למאי 1881
20 למאי 1881
Smyrna (Izmir), Turkey
Alexandria, Egypt
No children
No kids
20 MAY 1881
Smyrna (Izmir), Turkey
MAYBE 1932–1947
Alexandria, Egypt
Hazan, Abraham Albert
Franco, Rachel
Hazan, Ines
Hazan, David
Hazan, Victoria
Hazan, Lucie
Hazan, Esther
Hazan, Raphael
Curtuche (?), Andrea (or Antonia)
Franco, Aaron
El Hay, Victoria
Hemsy, Esther
Hazan, Raphael Baroukh
Hazan, Elise
This information is based on family tree no. 13446 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Franco, Rachel
Hazan, Abraham Albert
Hazan, Raphael
Franco, Aaron
El Hay, Victoria
Hemsy, Esther
Hazan, Raphael Baroukh
Curtuche (?), Andrea (or Antonia)
Hazan, Ines
Hazan, David
Hazan, Victoria
Hazan, Lucie
Hazan, Esther
Hazan, Elise