חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13446 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Rachel

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13446
Print
Share
Rachel
was born
Mother of
Judah
,
,
Images:
First name:
Rachel
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Rachel
Father of
Rachel
Hallac, Ibrahim
Hallac, Judah
Rachel
Hallac, Ibrahim
This information is based on family tree no. 13446 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
Hallac, Judah