חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13446 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Dayan, Sonia

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13446
Print
Share
Sonia
Dayan
was born
Daughter of
Allegra Vita
Sasson
and
Félix Masseoud Samuel
Dayan
,
Mother of
Pierre Felix
Coudray
,
François Xavier
Coudray
,
Marie-Emmanuelle
Duchateau
,
,
Images:
First name:
Sonia
Surname:
Dayan
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Dayan, Sonia
Mother of
This information is based on family tree no. 13446 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Sasson, Allegra Vita
Dayan, Félix Masseoud Samuel
Dayan, Samuel
Dayan, Gaston
Dayan, Gabrielle
Dayan, Lily
Dayan, Sonia
Duchateau, Pierre-Louis
Coudray, Michel
Sasson, Haim
Sardal (or Sardar), Farida
Dayan, Samuel
Benaim, Lea
Duchateau, Marie-Emmanuelle
Coudray, Pierre Felix
Coudray, François Xavier