חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13446 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Coudray, Michel

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13446
Print
Share
Michel
Coudray
was born
Son of
Pierre Louis Paul
Coudray
and
Leonne Celestine Marie
Surname?
,
Father of
Pierre Felix
Coudray
,
François Xavier
Coudray
,
,
Images:
First name:
Michel
Surname:
Coudray
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Coudray, Michel
Father of
Coudray, Pierre Louis Paul
Surname?, Leonne Celestine Marie
Coudray, Michel
Dayan, Sonia
Coudray, Pierre Felix
Coudray, François Xavier
Coudray, Michel
Dayan, Sonia
This information is based on family tree no. 13446 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Coudray, François Xavier
Coudray, Pierre Felix
Surname?, Leonne Celestine Marie
Coudray, Pierre Louis Paul