חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Elkhrief, Jamila

People in this tree:
Show
Tree ID number:
7323
Print
Share
Jamila
Elkhrief
was born
on
1920
,
Daughter of
and
,
died
on
26 למאי 2006
,
Mother of
,
,
,
,
Images:
First name:
Jamila
Surname:
Elkhrief
Gender:
נקבה
Date of birth:
1920
Place of birth:
Meknès, Maroc
Date of death:
26 למאי 2006
Place of death:
Jerusalem, Israel
Events:
Event Type:
לידה
Description:
ABT 1915
Date:
1915
Event place:
Meknès, Maroc
Event Type:
לידה
Description:
ABT 1920
Date:
1920
Event place:
Meknès, Maroc
Event Type:
פטירה
Description:
26 MAY 2006
Date:
26 למאי 2006
Event place:
Jerusalem, Israel
Event Type:
אירוע
Event sub type:
Reference Number
5 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Elkhrief, Jamila
1920
died
on
26 למאי 2006
Mother of
1920
Meknès, Maroc
Jerusalem, Israel
ABT 1915
Meknès, Maroc
ABT 1920
Meknès, Maroc
26 MAY 2006
Jerusalem, Israel